Psikiyatri ve Düşünce Dünyası Arasında Geçişler

Sayfa Sayısı: 212

Baskı Yılı: 1996

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 978975772646X

Erol Göka

Psikiyatri ve Düşünce Dünyası Arasında Geçişler

Herşeyin vardır bir tarihi...

ÖNSÖZ

Düşünürler, birkaç on yıldan beri insanlığın yaşayageldiği zamanlara birisim bulabilmek için durmaksızın çabalıyorlar. Nasıl bir isim bulunursa bulunsun, bu son tarihsel dönemin en önemli niteleyicisi, şüphesiz bilginin kaygan ve ele geçmez, kesinlikten uzak, parçalı görüntüsüdür. Bilimsel bilgi bir yana, yaşantı ve deneyim bir yana, pratik bilgi ve bilgelik bir yana savruluvermiştir. Şimdi önümüzde duran en büyük görevlerden birisi de, yaşanılan iş bölümü koşullarının gereğine uygun olarak bilgi ve deneyim biçimlerinin postmodern kaosundan kurtulmaya çalışmak, verili koşullara çakılıp kalmamaktır.

Geçişler, psikiyatri alanında çalışan bir bilimcinin, bir klinisyenin hep bir akvaryumda yaşayamayacağını fark ederek (ya da fark ettiğini sanarak) soluklanmak üzere başını akvaryumdan çıkartması sırasında yaşadıklarını bilgiye dökme girişimlerinin bir sonucudur. Ne ki zaten akvaryumda yaşamak da apaçık bir yanılsamadır; insanın yaşan dünyası ,en yalnız ve en kesin inançlı olanı için bile, tüm insanlara ve tüm insanlık tarihiyle bir paylaşımı, bir ortaklaşmayı içermektedir. Bu yüzden Geçişler, bir psikiyatrın mesleki-bilimsel bilgisini, insan elma serüveninin bir yolcusu olarak didikleme hevesiyle ortaya çıkmıştır.

Son zamanlarda anlam ve yorum sorunlarıyla uğraşan Geçişler yazarı, belki şimdilerde zihninin bir parçası durulduğunu umut ve düşüncesiyle, elinizdeki kitabı bundan sonrası için kendisine bir basamak ve atlama tahtası olabilsin diye, önceki teorik çabalarından derlemiştir. Bu kitapta yer alan, yazarın uğraştığı bilimsel ve pratik alanın tarihine ve karşı tarihine bakışı, bu bakış sırasında felsefeyi kullanma biçimi, düşünürler arasında seçim yapma ve onların eserleriyle ilgilenme tarzı, okuyucudan önce, yazarın kendisinin, kaç arpa boyu yol aldığını görebilmek için dönüp dönüp bakacağı bir ayna olacaktır.

YAZAR HAKKINDA

Erol Göka
Erol Göka kimdir?