Türk Musikisi Antolojisi

Sayfa Sayısı: 807

Baskı Yılı: 2017

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9786055830625

Tekrar Basılan Kitap

Sadeddin Nüzhet Ergun

Türk Musikisi Antolojisi

Musiki

ÖNSÖZ

Türk edebiyatı tarihçisi ve Hallaç Baba Dergahı’nın son şeyhi Sadeddin Nüzhet Ergun (1901-1946), 45 yıllık ömrüne onlarca eser sığdırmış bir ilim ve gönül insanıdır. Kaleme aldığı Tekke-Tasavvuf Edebiyatı ve Halk Edebiyatı alanındaki birkaç düzine eser, onun ”gönül”e giden yolu ”ilim” taşları ile ilmik ilmik dokuduğunun şahididir. Söz konusu eserlerinin yanı sıra ardında bıraktığı çuvallar dolusu not, çalışkanlığının ve titizliğinin birer vesikası konumundadır.

Sadeddin Nüzhet Ergun’un önemli eserlerinden biri olan Türk Musikisi Antolojisi, Türk musiki tarihi hakkında oldukça geniş malzemeyi bir araya getirmesi ve bu alanda yazılan nadir eserlerden biri olması hasebiyle mümtaz bir yere sahiptir. İlk kez 1942-1943 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları arasından iki cilt olarak neşredilen eser, XVII.-XX. Yüzyıllar arası Türk Dini musikisinin tarihi gelişim safhalarını nazara vermekte ve önemli bestekar ve icracılar hakkındaki malumatı bir araya getirmektedir. Ayrıca bu sanatkarlara ait tespit edilebilen dini musiki güftelerinden numuneler sunması da eseri ayrıcalıklı kılmaktadır.

Alanında büyük bir boşluğu dolduran bu çalışma, her seviyedeki musiki muhibbanının elinden düşürmeyeceği nadide bir kaynak durumundadır.

YAZAR HAKKINDA

Sadeddin Nüzhet Ergun
Sadeddin Nüzhet Ergun kimdir?

1901 senesinde Bursa’da doğdu. Babası Kolağası Ali Efendi’dir. İlk tahsiline Üsküdar İttihat ve Terakki Mektebi’nde başladı. Daha sonra Üsküdar Sultanisi’ni ve İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. 1921 senesinde Meşihat Dairesi’nce imtihan edilerek Hallaç Baba Sadi Dergâhı Şeyhliği’ne tayin edildi. Dergahlar kapanıncaya kadar bu göreve devam etti. Dergahlar kapatıldıktan sonra Ankara, Konya ve İstanbul’da edebiyat öğretmenliği yaptı. 1943’te Bayezid Devlet Kütüphanesi Müdürlüğü’ne tayin edildi. Bu vazifedeyken 25 Nisan 1946’da vefat etti.
Sadeddin Nüzhet, Edebiyat tarihiyle ilgili çalışmalarıyla ünlü oldu. Halk edebiyatının tesirinde kalarak araştırmalarında bu alana ağırlık verdi. Edebiyat hayatına şiir yazarak başlayan Sadeddin Nüzhet’in eserlerinde büyük bir vesika zenginliği, araştırmalarda titizlik ve mukayese dikkati çeker. Eserlerinin bir kısmını tamamlayamamıştır.

önerilenler

önerilenler