Dil ve Ahlak

Sayfa Sayısı: 198

Baskı Yılı: 1996

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9789757726451

Hakan Poyraz

Dil ve Ahlak

'Dil ve Ahlak', bir dönem felsefesini oldukça güçlü bir şekilde etkileyen çözümleyici (analitik) felsefenin çözümleme mantığı içerisinde ahlak meselesine yaklaşımını konu edinmektedir.

ÖNSÖZ

”Dil ve Ahlak” kullandığımız kavramaların mantıksal ve lingüistik çözümlemesini yapan bir felsefe etkinliği olan çözümleyici (analitik) felsefenin ahlak meselelerine yaklaşımını sergileyen bir çalışmadır. Bu yaklaşım ahlaki anlamda ne yapmamız gerektiğini buyurmayan, yalnızca ahlak kavramlarının hangi anlam kategorisi içinde yer aldığını inceleyen ve bu manada ahlaklılık açısından nötr bir faaliyettir ve çözümleyici etiğin ”anlam” kuramlarıyla paralellik içindedir. ”Dil ve Ahlak”, bu açıdan, yirminci yüzyılın başlarından itibaren gerek mantık gerekse dil bilimdeki deneysel çalışmaların çözümleyici felsefe yansımasının ve anlam kuramlarındaki değişimin erik kuramları nasıl etkilediğini ve oluşturduğu çözümleyici etiğe bir örnek olarak R. M. Hare ve onun evrensel ön kayıtlamacılığı ekseninde ve çözümleyici etiğin kendi bağlamında göstermeye çalışmaktadır.

Kendisini, panayırda çubukla ağzından piposu düşürülmeye çalışılan ”Sally Teyze” figürüne benzeten Hare, çözümleyici etiğin, oldukça etkili eleştirilerini üzerine çeken bir düşünürdür. Ortaya koyduğu tezler açısından son dönem ahlak düşünürleri kendi tezlerini ya ona karşı ya da ondan yana temellendirmişlerdir. Ve ön kayıtlama dilinin diğer biçimlerinden (emirler ve ahlaki olmayan değer yargıları) evrenselleştirilebilir oluşlarıyla ayrılır. Hakan Poyraz çözümleyici etikçilerden -ülkemizde pek tanınmasa da akademik çevrelerde oldukça yaygın bir şöhrete sahip olan- R. M. Hare’i çözümleyici felsefenin ahlaka yaklaşımını göstermeyi denemektedir.

Kitap, ahlak felsefesini, ahlaki kavramların anlamı üzerine bir üst dil olarak gören çözümleyici filozofların, felsefi problemlere ve ahlaka bakış açısını vurgulamak amacını taşımaktadır. Özellikle bütün felsefi problemleri ”dil”e indirgeyen çözümleyici filozofların ahlak felsefesine yaklaşım tarzları ele alınmıştır. Onlar, felsefi meselelerin çözümünün ”dil”deki kavramların doğru kullanımıyla mümkün olabileceğine inanmakta olduklarından, felsefeyi bir anlam aydınlatma çabası olarak görmekteydiler.

YAZAR HAKKINDA

Hakan Poyraz
Hakan Poyraz kimdir?

1962 Ordu doğumlu. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat fakültesi Felsefe bölümünden mezun oldu. 1987 yılında Türk-İslam Düşüncesi Ana Bilim Dalında ”Düşünce Tarihinde Metafizik Disiplin Gelişimi” konulu Yüksek lisans çalışmasını yaptı. A. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde ”Dil Açısından Ahlak Felsefesi ve R. M. Hare” başlıklı çalışmasıyla doktora çalışmasını tamamladı.

Hakan Poyraz, G. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesinde Felsefe Bölümünde öğretim elemanıdır.

önerilenler

önerilenler