Üsküdar'ın Kimliği

Sayfa Sayısı: 72

Baskı Yılı: 2008

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9786055830069

Mahmut Karaman

Üsküdar'ın Kimliği

Kimlik, çok sayıda birimlerin zaman sürecinde kurdukları tutarlı ilişki sonucu oluşan "uyumlu", "farklı" ve "sürekli" bbir "sistemi" ifade eder.

ÖNSÖZ

Günümüz Türkiye’sinde sosyal birimler alanında sosyolojik anlamda tutarlı bir kültür kuramına sahip olmadığımız gibi aynı şekilde tutarlı bir şehir/kent kuramına da sahip değiliz. Özelde değerler ile normlar arasında var olagelen kültürel çatışma, aynı şekilde kurumlar içinde ve kurumlar arasında da varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Modernizmin yoğun tahribatı altındaki günümüz Türkiye’sinde, bireysel, toplumsal ve kentsel bütün kimliklerde, tarihsel özellik kaybolmuş, süreklilik kopmuş, psikolojik fonksiyon azalmış, sosyo-kültürel tutarlılık ve bütünleşme çözülmüş, ayırt edici özellik büyük oranla silinmiş, kısaca kimlikler parçalanmıştır.

Tarihsel süreç içinde oluşan Üsküdar’ın gerçek kimliği ile bu tarihsel kimliğin maddi seyirlik-müzelik eserlerinden beslenerek toplumsal şuurda algılanan imaj kimliği, yaşayan sosyolojik kimlikle örtüşmemektedir. Üsküdar, tarihsel kimliğini ideolojik düzeyde algılamayı sürdürürken, sosyolojik anlamda modern kültürü yaşatmaktadır. Kimliğin tarihsel boyutu ile psikolojik ve sosyolojik gerçekliği arasındaki bu kopukluk, parçalı bir ”yığın” olgusunu beraberinde getirmiş, dolayısıyla kimliğin temel şartlarından birisi olarak tutarlılık ve süreklilik büyük oranda kaybolmuştur. Yoğun göç sebebiyle yöresel alt gruplardan oluşan parçalı demografik yapısı ile Üsküdar sınırlı ve dağınık bir belleğe ve parçalanmış bir kültüre/kimliğe sahiptir.

YAZAR HAKKINDA

Mahmut Karaman
Mahmut Karaman kimdir?

önerilenler

önerilenler