Üniversitede İlim ve Ahlak

Sayfa Sayısı: 256

Baskı Yılı: 2003

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9789756768495

Ali Birinci

Üniversitede İlim ve Ahlak

Mülkiye'de okuyup sevdiğim derslerden biri de sosyoloji idi.

ÖNSÖZ

147 öğretim üyesi olayları ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’ndeki 1963 yılı olaylarına geniş yer vermiş olan bu kitap, iki genç ilim adamının yaptıkları mücadeleleri ve üniversitede ilim ve ahlak seviyesini göstermesi bakımından ilginç bir belge olarak kültür hayatımızda yerini almış bulunmaktadır.

Hüseyin Batuhan’ın ”bilimsel titizlik ve disiplininden” övgüyle bahsettiği, ”çok yetenekli bir sosyolog” olarak gördüğü Turhan Yörükhan, eşiyle birlikte yapmış olduğu mücadele hakkında şöyle demektedir:

”Bize, olup bitenlerden ve üniversiteden ayrılmış olmamızdan dolayı bir pişmanlık duyup duymadığımız hep sorulmuştur. Karım belki biraz pişmanlık duymuştur. Ben, ”duymadım” desem yeridir. Öğrenci yetiştirmek imkanından mahrum kaldık. Ne var ki, belli bir süre içinde çeviri, derleme ve telif olmak üzere ellinin üzerinde kitap yayımlama imkanına kavuştuk. Bu olay benim için ”Kahır yüzünden lütuf” olarak yorumlanabilir. Üniversitede kalmış olsaydık, belki de çekişmelerden ve engellemeler yüzünden yapamayacağımız bir takım işleri gerçekleştirmek imkanına sahip olurduk. Gene tekrar edeyim, üniversitenin barındırmak istemediği pek çok insan gibi, biz de kârlı çıkmış sayılabiliriz bu olaydan.”

Vadi yayınları bu eseri yayımlamakla, akademianın bütün zamanlar için üzerinde titizlikle durması gereken sürekli bir problemine dikkat çekmektedir.

YAZAR HAKKINDA

Ali Birinci
Ali Birinci kimdir?

Sakarya-Hendek’e bağlı Balıklı Şeyh köyünde doğdu. İlk mektebin ilk üç senesini köyünde, son iki senesini Hendek’te okudu. Cumhuriyet İlkokulunu (1960), Hendek Ortaokulunu (1963), Ankara Polis Kolejini bitirdi. Polis Enstitüsü 1. sınıfından ayrılarak A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat ve Maliye Bölümünden mezun oldu (1973). Emniyet Genel Müdürlüğünde çalıştı (1973-1976). 1976-1988 arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde, 1988’den sonra Ankara’da Polis Akademisinde Türk Siyasî Tarihi ve İnkılâp Tarihi okuttu. 1986′ da doktorasını tamamladı. 1993’de doçentliğe, 2000’de profesörlüğe yükseldi. 2002-2004 arasında Kırgızistan Manas Üniversitesinde ders verdi.

Yazıları Dergâh, Türk Yurdu, Müteferrika, Çebikeç, Polemik, Türk Dünyası Araştırmaları, Tarih ve Toplum gibi dergilerde çıktı. A. B. ve Ali Tekinci imzalarını da kullanmıştır.

Araştırmaları: Hürriyet ve İtilaf Fırkası İstanbul (Doktor tezi, 1990), Matbuat Âleminde Birkaç Adım (Makaleleri, 1992), Tarih Yolunda (Tarih araştırmaları, 2001), Tenkitleri: Müverrih-i Mâderzâdın Fülânnâmesi (Yılmaz Öztuna’nın Devletler ve Hanedanlar eserinin ikinci cildinin tenkidi, 1994), Tarih Uğrunda (Kitap tenkitleri, 2001), Derlemeleri-yayına hazırladıkları: İstanbul’dan Ben de Geçtim (Selim Nüzhet Gerçek’in İstanbul yazıları, İsmail Kara ile, 1997), Mahalle Mektebi Hatıraları (Derlemeleri, İsmail Kara ile, 1997), Tarih Lûgatı (Kamil Kepecioğlu’nun eserini yayına hazırladı, 1999; yeni yayını: Bir Eğitim Tasavvuru Olarak Mahalle/Sıbyan Mektepleri, 2005), Edebiyatçılar Âlemi (Mehmet Behçet Yazar’ın eseri, 1999), Türk Matbuatı (S. N. Gerçek’in gazetelerde çıkan basınla ilgili yazıları, 2002), Üniversitelerde Ahlâk ve İlim (İçinde Cahit Tanyol ve Sosyoloji kitabı da var. Yazanlar: Ayda Yörükân ve Turhan Yörükân. Eseri giriş ve notlarla zenginleştirerek yayınladı, 2003). Hatıra yayınları: Manastır’ın Unutulmaz Günleri (Abdülmecid Fehmi Derin’in hatıraları, Ayşe Şen ile, 1994), Hatıra Defteri (Birinci Meclis Mebusu Süleyman Necati Güneri’nin hatıraları, 1999), Arabistan’da Bir Ömür (Son Yemen Valisi Mahmut Nedim Akdilek’in hatıraları, 2001), Karaosmanoğlu Halit Paşa (Kamil Su’dan, 2002), Osman Turan (Hayatı, hakkında yazılanlar ve yazılarından seçmeler, 2003), Biyografileri: Tarihin Gölgesinde (52 biyografi, 2001).

önerilenler

önerilenler