Politikanın İletişimi

Sayfa Sayısı: 173

Baskı Yılı: 1998

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9789757726944

Eser Köker

Politikanın İletişimi

Bu çalışma "politik iletişim" kavramının doğasına, sınırlarına ve olanaklarına ilişkin bir deneme niteliğindedir.

ÖNSÖZ

Niyetleri bir kez daha gözden geçirmek gerekliliğinden hareket eden bu çalışma, değerlerden ve normlardan arındırılmış bilinebilir deneysel bir alan olarak kavranan politik hayatın kontrol edilmesinin giderek daha çok kabul gördüğü günümüz toplumlarında; kamuoyu yoklamalarına, matematik ve istatistik kaynaklı modellere ve oyun teorilerine başvurulmadan, tarihsel ve düşünsel birikimin deneyimlere dayalı alanının kurucu ilişki ağı olarak, politik iletişiminin hatırlanmasını hedeflemektedir.

Politik iletişim, iletişimin egemen ve iktidarı paylaşan politik düzenlemeler içinde aldığı biçimlerle sınırlı olsaydı, politik olma niteliği, hükmedenlerin stratejilerine indirgenebilirdi. Oysa modern kapitalist toplumlarda, egemen olmayanların ve iktidarın kıyısında duranların bir araya gelme ve kendilerini ifade edebilme ve diğerlerinin kendini ifade etmelerini mümkün kılacak ilişkiler kurma tarzları üzerine kuş bakışı bir bakış bile, insani bir aradalığı sağlayan ilişki tarzlarının yani onların iletişim biçimlerinin politikayı yeniden tanımladığını ortaya çıkarmaktadır. Bu kitabın konu aldığı asimetrik iktidar ilişkilerinin zedelediği özgürce konuşabilme ve görüşlerini iletme olanaklılığının şartlarını yaratabilmek üzere düşünenlerin direnme tarzları, politikanın yeniden tanımlanmasına izin verdiği kadar, yeni toplumsal bağların kurulma potansiyelini de açığa çıkarmaktadır.

YAZAR HAKKINDA

Eser Köker
Eser Köker kimdir?

önerilenler

önerilenler