Medya ve İzleyici

Sayfa Sayısı: 288

Baskı Yılı: 2005

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9789756768631

Şahinde Yavuz

Medya ve İzleyici

Kitle iletişim araştırmaları, başlangıçtan günümüze değin kitle iletişim araçlarıyla iletilen mesajların hedef üzerinde yarattığı etkiyi incelemektedir.

ÖNSÖZ

Cemaatin güvenilir dünyasından fırlatılan insanlar, aidiyet duygularını yitirmiş olmaları nedeniyle kitle iletişiminin yaydığı kültürün pasif alıcıları olarak görülmektedir. I. Dünya Savaşı boyunca kitle iletişim araçlarının propaganda aracı olarak kullanılması ve faşizm olgusunun ortaya çıkışı da kötümser görüşü desteklemiş, kitle iletişim araçlarının çok büyük bir ikna ve yönlendirme gücüne sahip olduğuna inanılmıştır.

20’li ve 30’lu yıllardaki, medyanın etkilerine dair bu kabul, ‘kitle iletişim araçlarının’ kavramsallaştırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunan ana damar ABD geleneği ile tarihsel, felsefi bakımdan kapsamlı ve spekülatif olarak ‘iletişim’ sorunu üzerinde yoğunlaşan eleştirel Avrupa geleneğinin ortak noktasını oluşturmaktadır.

70’li yıllar, iletişim çalışmaları alanında bir dönüm noktası olarak edilmektedir. İletişim alanında, ‘paradigmatik bunalım’ olarak adlandırılabilecek bir dönem başlamıştır. Durgunluğun nedeni bir yandan ‘etkiler’ ile ‘kullanımlar ve doyumlar’ çalışmalarının iletişim konusunun karmaşıklığı ile başa çıkmadaki yetersizliği, öte yandan da ‘kültür’ü sorunsallaştıran çok sayıda gelişkin kuramsal fikrin ortaya atılıp tartışılmasıdır.

Kitle iletişim araştırmaları, başlangıçtan günümüze değin kitle iletişim araçlarıyla iletilen mesajların hedef üzerinde yarattığı etkiyi incelemektedir. Bu nedenle mesajı alanların, yani izleyici/dinleyicilerin konumu her zaman önem taşımış ve iletişimin diğer ögelerinden daha fazla ilgi çekmiştir. Mesajı alımlayan izleyicinin aktif ya da pasif oluşu, araştırmaların temel sorunsalını oluşturmuştur. Alımlama çalışmaları onaylama/eleştirme skalasında çeşitli yazıların konusunu oluşturmaktadır.

Yapılan bu derlemede, alımlama çalışmalarına ilişkin kurumsal bilgiler, uygulama örnekleri ve konuya ilişkin eleştirileri içeren makaleler yer almaktadır. Derlemede yer alan makaleler izleyici araştırmasına ilişkin kaynakların bir seçkisinden oluşmaktadır. Konuya ilişkin çok az Türkçe kaynak bulunduğu için, okuyacağınız çevirilerle alana önemli bir katkıa bulunulmaktadır.

Şahinde Yavuz, bu alandaki belli başlı makaleleri bir araya getirerek okuyucuya nitelikli bir çeviri-derleme sunmaktadır. Vadi Yayınları bu kitapla ”iletişim dizisine” yeni bir eser daha ilave etmektedir.

YAZAR HAKKINDA

Şahinde Yavuz
Şahinde Yavuz kimdir?

önerilenler

önerilenler