Klasik Arap Literatürü

Sayfa Sayısı: 235

Baskı Yılı: 2015

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9786055830052

Ignace Goldziher

Klasik Arap Literatürü

Klasik Arap Literatürü Tarihi, Ignace Goldziher'in yazdığı tek ders kitabıdır.

ÖNSÖZ

Elinizdeki bu kitap, Klasik -bu sıfat, bizzat çevirmenin eklemesidir- Arap Literatürü alanında özlü ve kullanışlı bir ders kitabıdır.

Yazarın amacı Bosna-Hersek’teki Müslüman okulları için bir ders kitabı hazırlamaktı. Onun yakın arkadaşlarından biri olan tanınmış İngiliz Hint arkeoloji uzmanı Sir Aurel Stein, kitabı Hindistan’daki Müslüman okulları için de uygun buldu. Çevirmen, daha da ileriye giderek, kendisinin unutamayacağı hocasının bu kitabını, din ve milliyet farkı gözetmeksizin öğretmen ya da öğrenci olsun; Arapça ve Arap halkları üzerine çalışma yapan her kesimin hizmetine sunmaktadır. Bu Ignace Goldziher’in şu inancıyla tamamen uyumludur: Tarih çalışmalarının en yüce amacı; bütün ırk, renk ve din farklarının hepsinin üstünde ve ötesinde insanların bir olduğunu göstermektedir.

YAZAR HAKKINDA

Ignace Goldziher
Ignace Goldziher kimdir?

Ignace Goldziher (1850-1921) Macaristan/Budapeşte Üniversitesinde Sami Dilleri ve Edebiyatları Profesörü olup İslam araştırmalarını ilk başlatan akademisyen olmuştu.

Ignace Goldziher 1908 yılında, daha önce Osmanlı İmparatorluğunun eyaletleri olup aynı yıl Avusturya-Macaristan Krallığına katılan Bosna-Hersek eyaletlerindeki Müslüman okulları için bir Arap Edebiyatı tarihi ders kitabı yazmakla görevlendirilmişti.

Bu grevini aynı yıl ‘Az Arab irodalom rövid törtenede’ (Kısa Arap Literatürü Tarihi) başlığındaki bu kitabı Macarca yazarak yerine getirmişti. Bu eser 1909 yılında ise Hırvatçaya çevrilerek Saraybosna’da basılmış ve Bosna-Hersek’in Sünni ilahiyatçıları tarafından da kabul gördüğünden her iki eyalette de düzenli olarak okutulmuştur. İkinci Dünya Savaşının hemen öncesinde de öğrencisi olan Joseph De Somogyi tarafından Macarca’dan İngilizce’ye çevrilmiş fakat ancak 1957 yılında yayınlanarak Hindistan’ın Müslüman okullarında da okutulmuştur.

önerilenler

önerilenler