Geçmişten Günümüze Japonya'dan Türkiye'ye Bakış

Sayfa Sayısı: 160

Baskı Yılı: 2004

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9789756768570

Hüseyin Can Erkin

Geçmişten Günümüze Japonya'dan Türkiye'ye Bakış

Türkiye için 20. yüzyılın son çeyreği son derece canlı bir uluslararası ilişkiler dönemi olmuştur.

ÖNSÖZ

Türkiye için yirminci yüzyılın son çeyreği canlı bir uluslararası ilişkiler dönemi olmuştur. Batılı ülkelerle olan ilişkiler eskisine oranla daha karmaşık ve yoğun bir hal alırken, bir çok ülke ile de ilişkiler günden güne yoğunluk kazanarak gelişmiştir. Uluslararasında geliştirilen ilişkilerde, karşılıklı olarak nasıl bir imaja sahip olunduğu da önemli bir irdeleme konusu olsa gerek.

Türkiye’nin dünya ülkelerinde ne gibi bir imaja sahip olduğu sık sık ele alınan bir konudur. Bu çalışmaların Batılı ülkelerde oluşan Türk imajı ve Türkiye’ye bakış tarzı üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Genel olarak Batılıların dünyanın diğer yerlerindeki halklardan üstün oldukları teması üzerinde geliştirdikleri düşüncelerin bir uzantısı olarak Türk insanı ile ilgili bazı yanlış imajların yaratıldığını söylemek yerinde olur. Ancak Uzak Doğu dünyasında, özellikle yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren yoğun ilişkilerin yaşandığı Japonya’da Türkiye’nin nasıl bir imaja sahip olduğu konusuna yeterince değinildiği söylenemez.

Bu kitapta Japonya’da Türkiye’ye ve Türk halkına bakış açısının oluşumu ve şekillenmesinin tarihsel olarak ele alınarak günümüze kadar gösterdiği gelişmenin irdelenmesi amaçlanmaktadır.

Burada, ‘Japonya’dan Türkiye’ye yöneltilen bakış açısı’ üzerinde yoğunlaşmakla birlikte Japonların genel olarak dünyaya bakışının nasıl şekillendiği, bunda temel oluşturan siyasi, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel unsurların neler olduğu da incelenmektedir. Japonya’nın dış dünya ile ilişkilerini minimuma indirgediği dönemde Japon düşünürleri Batılı kaynaklardan edindikleri bilgileri ve karşılaştıkları yorumları olduğu gibi kabul etmemiş, kendilerine özgü bir bakış açısı geliştirecek şekilde değerlendirmişlerdir. Bu çerçevede geliştirilen Türkiye’ye bakış ilginç özelliklere sahiptir.

Japonya’da Türkiye’ye bakışının incelendiği bu çalışma ile iki ülke arasındaki iletişimin bir yönüne ışık tutulmaya çalışılmıştır. Tespit edilen bazı temel noktalardan yola çıkılarak ortaya konacak ileriki araştırmalar, Türkiye’de Japonya araştırmalarının gelişmesi için katkı sağlayacaktır.

YAZAR HAKKINDA

Hüseyin Can Erkin
Hüseyin Can Erkin kimdir?

Hüseyin Can Erkin 1968 yılında Çorum’da doğdu. 1991’de Ankara Üniversitesi, D.T.C. Fakültesi, Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan mezun olduktan sonra 1992-1996 yılları arasında Japonya Eğitim Bakanlığı (Mombusho) bursu ile Hokkaido Üniversitesi’nde Japon Tarihi alanında yüksek lisans çalışması yaptı. Doktorasını 2001’de Ankara Üniversitesi’nde Japon Dili ve Edebiyatı alanında tamamladı. Mayıs 1999-Mart 2000 arasında Japon Vakfı’nın (The Japan Foundation) fellowship programından yararlanarak Tokyo Üniversitesi’nde Haziran-Eylül 2002 arasında Rikkyo Üniversitesi’nde (Tokyo) konuk araştırmacı olarak bulundu. Japon Tarihi ve Tarihte Türkiye-Japonya İlişkileri ve Japon Edebiyatı konularında çok sayıda makalesi yayınlanmıştır. Yrd. Doç. olarak görev yaptığı Ankara Üniversitesi, D.T.C. Fakültesi’nde lisans ve yüksek lisans düzeylerinde, Japonca, Çağdaş ve Klasik Japon Edebiyatı, Japon Tarihi, Japonya’da Çağdaşlaşma, Japonca-Türkçe çeviri gibi konularda ders vermektedir.

önerilenler

önerilenler