Dinlerde Yükseliş Motifleri ve İslam'da Miraç

Sayfa Sayısı: 155

Baskı Yılı: 2016

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9786055830519

Ekrem Sarıkçıoğlu, Şinasi Gündüz, Yavuz Ünal

Dinlerde Yükseliş Motifleri ve İslam'da Miraç

Çeşitli fikir ve motiflerle ilgili benzer düşünce kalıplarına eski ve yeni bir çok inanç sisteminde rastlamak mümkündür.

ÖNSÖZ

”Yahut altından bir evin olmalı, ya da göğe çıkmalısın. Mamafih, bize okuyacağımız bir kitap getirmedikçe senin göğe çıktığına da asla inanmayız.” De ki: ”Rabbimi tenzih ederim. Ben sadece elçi olan bir insan değil miyim?”
İsra, 17/93

İslami bir din bilimleri paradigması doğrultusunda değişik dinlerdeki yükseliş motiflerini İslam’daki miraç inancıyla karşılaştırmalı olarak ele alan yazarlar; öncelikle ilk elden kaynaklara inmenin yanı sıra, gözlem ve doğrudan inceleme yoluyla, konuyla ilgili önemli verilere ulaşmayı amaçlamaktadırlar.

Dinlerde yükseliş motifini konu edinen bu çalışma böylesi bir anlayış doğrultusunda kaleme alınan bir eserdir. Hacim olarak küçük olmakla birlikte ele aldığı konunun özgünlüğü ve muhtevasının zenginliği yönünden önemli bir çalışmadır. Kapsam açısından konula ilgili Türkiye’de yapılan ilk çalışma olması da eserin önemini bir kat daha arttırmaktadır.

YAZAR HAKKINDA

Ekrem Sarıkçıoğlu
Ekrem Sarıkçıoğlu kimdir?
Şinasi Gündüz
Şinasi Gündüz kimdir?

Şinasi Gündüz lisans eğitimini Ankara Üniversitesinde lisansüstü eğitimini Durham Üniversitesi School of Oriental Studies (MA Research) ve Manchester Üniversitesi Department of Middle Eastern Studies’te (PhD) yaptı. Doktorasını 1991’de tamamladı. 1995’te Dinler Tarihi Doçenti oldu. 2003’te İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Dinler Tarihi Profesörü olarak atandı. Aynı fakültede 2009-2012 yılları arasında Dekanlık yaptı. 2012’de Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asıl üyesi olarak seçildi. Gnostik dinler, heterodoksal akımlar, Hıristiyanlık, küreselleşme ve din ilişkisi, karşılaştırmalı dinler ve dinler arası ilişkiler gibi alanlarda  yaptığı birçok çalışması yurtiçi ve yurtdışında yayımlandı; eserleri çeşitli dillere çevrildi. 2012’den itibaren Makedonya, Üsküp’teki International Balkan University’de Rektör olarak görev yapmakta olan ve Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi ile Journal of Social and Human Sciences başlıklı süreli yayınların editörlüğünü de yürüten Şinasi Gündüz’ün eserlerinden bazıları şunlardır: The Knowledge of Life (Oxford: Oxford University Press 1994), Dinlerde Yükseliş Motifleri (E. Sarıkçıoğlu ve Y. Ünal ile birlikte, Ankara: Vadi 1995), Din ve İnanç Sözlüğü (Ankara: Vadi 1998) ve Mitoloji ve İnanç Arasında. Ortadoğu Dinsel Gelenekleri Üzerine Yazılar (Samsun: Etüt 1998), Pavlus: Hıristiyanlığın Mimarı, (Ankara: Ankara Okulu 2001), Change and Essence: Dialectical Relations Between Change and Continuity in the Turkish Intellectual Tradition, (eds. Şinasi Gündüz, Cafer S. Yaran, Washington: RVP 2005) Anadolu’da Paganizm: Antik Dönemde Harran ve Urfa (Ankara: Ankara Okulu 2005), Kur’an’ı Anlamak: İlahi Vahyin Tarihe Açılımı (İstanbul: Mana 2015), Living Together: An Islamic Perspective on Coexistence of Diversities (Skopje: Logos A 2015).

Yavuz Ünal
Yavuz Ünal kimdir?

önerilenler

önerilenler