Bildiklerim

Sayfa Sayısı: 208

Baskı Yılı: 2006

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9789756768723

Mehmet Selahattin

Bildiklerim

Bildiklerim başlığını taşıyan yegane eseriyle II. Meşrutiyet devrine dair kıymetli bilgiler veren bir kitap.

ÖNSÖZ

Mısır’da 1918 senesinde Bildiklerim adıyla bastırdığı kitabında İttihat ve Terakkiye karşı en sert tenkitleri yönelten Mehmet Selahattin, bu kitabından dolayı, tanınması gereken bir şahsiyettir.

Mehmet Selahattin’in kitabı II.Meşrutiyet devrinin en dikkate değer mehazları arasındadır. Çünkü bu devrede İT muhalifleri İstanbul’da seslerini duyuramamışlar, esas itibariyle İT ve icraatları hakkında ”karşı taraf”ın sesinin ve görüşlerinin tespiti pek mümkün olmamıştır. Bir başka ifade ile tarihçiler İT davacılarının ifadelerini duymak bakımından büyük bir imkansızlıkla karşı karşıya kalmışlar ve dolayısıyla karşı ifadelerin telifi ve tarihin hükmünün tespiti bakımından zor duruma düşmüşlerdir.

Sadaret Şifre Kalemi gibi devlete dair, gizli bir merkezde yirmi iki sene çalışan Mehmet Selahattin Bey’in bu devir ve İT hakkında yazdıklarının ne kadar mühim olduğu izaha muhtaç değildir.

Bu kitabın önce veya sonra Mehmet Selahattin Bey’in herhangi bir yazı veya kitap neşrettiğine dair bir bilgiye ulaşmak mümkün olmamıştır. Fakat sadece bu kitabıyla bile yakın tarihin yazılmasına her zaman mühim katkılarda bulunacağı muhakkaktır.

YAZAR HAKKINDA

Mehmet Selahattin
Mehmet Selahattin kimdir?